Firma Bioclar Polska Sp. z o.o. jest:

  • producentem biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii Bioclar,
  • producentem zbiorników na wody deszczowe,
  • wykonawcą przepompowni ścieków,
  • wykonawcą robót budowlanych dotyczących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci drenażowej i wszelkiego rodzaju odwodnień,

Firma istnieje od 2002 roku. Do końca 2019 roku siedziba Firmy mieściła się w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Od 1 stycznia 2020 roku Bioclar Polska sp. z o.o. zlokalizowana jest w Zapolicach k. Zduńskiej Woli przy ul. Dojazdowej 2.

Nasze motto to równowaga pomiędzy racjonalną gospodarką wodną i ściekową, a ochroną otaczającego nas środowiska naturalnego.

Nasz cel, to satysfakcja klienta, dlatego oferujemy kompleksowe wykonanie powierzonych nam zadań, czyli:

  • projektowanie – wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji,
  • produkcję – dotyczy wykonania oczyszczalni ścieków z polipropylenu w zakresie od 0,6 do 30 m3 ścieków na dobę, jak i innych zbiorników i urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni
  • wykonanie urządzeń – dotyczy złożenia przepompowni ścieków z wszelkich dostępnych na rynku, a wymaganych przez klienta, produktów w dowolnym zakresie przepływów wraz z układami nawet bardzo zaawansowanej automatyki sterującej,
  • budowę oczyszczalni czy innych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej – terenowe prace ziemne i instalacyjne.

Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie i staramy się rozwiązać go w sposób jak najbardziej uzasadniony technicznie i ekonomicznie. Zapraszamy do współpracy - realizujemy inwestycje na terenie całej Polski.