Zajmujemy się biologiczną technologią oczyszczania ścieków i produkujemy tylko i wyłącznie biologiczne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają efekt oczyszczania wymagany przez stosowne Polskie i Europejskie Normy. Jakość oczyszczonych ścieków jest bardzo wysoka. Mogą być one odprowadzane do rzek i innych zbiorników wodnych, jak też wykorzystywane do podlewania zieleni, spłukiwania toalet, przyczyniając się w rezultacie do znacznych oszczędności wody.

Wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenia badawcze pozwoliło nam wypracować produkt w postaci biologicznej oczyszczalni ścieków, która w szerokim zakresie przepływów i rodzaju oczyszczanych ścieków, charakteryzuje się dużą skutecznością w redukcji zanieczyszczeń w ściekach jak i oczekiwaną bezawaryjnością i małymi kosztami użytkowymi.  

Oferujemy różnorakie warianty oczyszczalni:

  • dla domów jednorodzinnych,
  • dla placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
  • dla obiektów wczasowych i wypoczynkowych,
  • dla małych i większych osiedli mieszkaniowych (także dla gmin)
  • dla małych zakładów produkcyjnych – (przetwórstwo spożywcze, browary, przemysł).

Oferowane przez nas oczyszczalnie ścieków posiadają stosowne atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne.