Zajmujemy się wykonawstwem w branży wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności:

  • kompleksową instalacją produkowanych przez nas oczyszczalni,
  • budową sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • budową instalacji drenażowych i odwodnieniowych,
  • montażem przepompowni ścieków.