Bioclar oferuje swoje usługi także firmom – generalnym wykonawcom budowy i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków w całej Polsce. Korzystając z naszego doświadczenia, możemy Państwu zaoferować usługi w następujących obszarach:

  • Projektowanie, adaptacje projektów i projekty powykonawcze
  • Dobór i modyfikacje technologii oczyszczania ścieków
  • Prace instalacyjne związane z daną technologią
  • Rozruch technologiczny oczyszczalni
  • Nadzór nad procesem odbioru inwestycji wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego

Szereg realizowanych inwestycji na oczyszczalniach ścieków bazuje na opracowanych przez nas dokumentacjach projektowych i budowlano-wykonawczych. W trakcie ich opracowywania poznaliśmy dogłębnie problemy funkcjonowania różnych obiektów w kontekście technologii, przepływów, sterowania, osadów a także bieżącej eksploatacji co pozwala nam oferować konkurencyjne rozwiązania.

Zapraszamy do współpracy!